Contracten voor Renovatie AWZI

Contracten voor Renovatie AWZI

Door Redliner uitgevoerde werkzaamheden: 1) opstellen contracten voor onderaannemers, 2) ontwerp van een liquiditeitsmodel, 3) project risico analyse.

Periode: 

2003

Branche: 

Contractor

Toepassing: 

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI)

Activiteiten Redliner:

Contract / Specificaties, Cost Control, Risico analyse

Opdrachtgever: 

Solis engineering b.v.

Eindgebruiker: 

Hoogheemraadschap van Rijnland

Redliner's opdrachtgever ontving de opdracht voor de renovatie van een zuiveringsschap op basis van een ‘’Design & Construct’’ contract. Het bedrijf leverde voor die tijd voor soortgelijk projecten alleen installaties en verleende diensten als service en inbedrijfstelling. In dit project ging het bedrijf voor het eerst als hoofdaannemer functioneren en werd het verantwoordelijk voor het ontwerp. Hiervoor moesten diverse zaken in de richting van de onderaannemers contractueel worden vastgelegd.

Uitgevoerde werkzaamheden door Redliner: 1) opstellen contracten voor onderaannemers 2) ontwerp van een liquiditeitsmodel  3) project risico analyse.