Opzetten Project Management Office (PMO) en uitvoeren projecten als Project Manager

Opzetten van een PMO (Project Management Office) afdeling voor een toeleverancier in de Oil&Gas industrie.

Periode: 

2015-2016

Branche: 

Apparatenbouw (filtersystemen voor compressoren en turbines) voor Oil&Gas industrie

Toepassing: 

Oil&Gas

Activiteiten Redliner:

Project management, Contract / Specificaties, Technische documentatie, Cost Control, Project Management advies, Organisatie advies

Eindgebruiker: 

John Crane

Deze opdrachtgever is een fabrikant van filters en complete systemen voor:

  • Smeer olie of Water (uit gas)  filtratie voor : gas turbines / stoom turbines / tandradkasten / compressoren / gas turbines / injectie systemen / machine koeling
  • Seal Gas Filtration voor compressoren
  • Stookolie/Dieselolie/gas Filtratie tbv energieopwekking

De opdrachtgever wilde projectmanagement volledig op de kaart zetten en hiervoor een PMO inrichten. Er waren verschillende disciplines cq. afdelingen (Procurement, MRP, lead engineers, Engineering, Finance, Fabrication) die bij het uitvoeren van projecten langs elkaar heen werkten. Daarnaast was er verbeterpotentieel binnen de projecten en was er een wens/noodzaak de klantgerichtheid en klantcommunicatie te verbeteren. Tijdens deze opdracht is een PMO afdeling opgezet die verantwoordelijk is voor alle Engineering To Order projecten binnen het bedrijf. Hiervoor is niet alleen gebruik gemaakt van interne kandidaten maar zijn ook nieuwe medewerkers van buiten aangetrokken.

Inrichten van dit PMO is uitgevoerd door:

- het opzetten van een PMO afdeling met bijbehorende functies

- het introduceren van projectmatig werken

- het coachen van projectteam leden

- het samenstellen van multi-disciplinaire project teams en daaraan leiding geven

- het inhoudelijk verbeteren van de projectaanpak en project executie.

- het introduceren van PMO processen (op basis van de PMBoK)

- het opzetten van templates en procedures tbv de PMO processen (met integratie in het Kwaliteitsmanagement Systeem)

Daarnaast is het project management uitgevoerd op een aantal grote projecten.

Bij het afronden van de opdracht bestond het PMO uit 7 FTE.